Lang erfaring og gjennomgående høy kvalitet gjør at vi kan garantere lang levetid for skorsteinen. Garantien forutsetter at installasjonen er utført i henhold til våre anvisninger, og at den er besiktiget og godkjent av en autorisert fagperson. 25 års garanti gjelder isolerte skorsteinsmoduler. For andre komponenter tilhørende Premodul skorsteinssystem gis det 10 års garanti.